Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Język węgierski a turecki?

Witam!
Duża ilość tłumaczeń spowodowała brak czasu na pisanie. Po tak długiej przerwie postaram się napisać coś ciekawego na temat jednego z języków europejskich, najbardziej chyba w Europie tajemniczego. Języka węgierskiego.
Dość ciekawą obserwacją dotyczącą języka węgierskiego był film produkcji tureckiej . Dlaczego akurat turecki? Bo słychać podobieństwa z językiem Węgrów?

Pochodzenie języka węgierskiego

Do tej pory przeważała teoria na ten temat, mówiąca o ugrofińskiej grupie językowej, do której zaliczamy język fiński, estoński oraz właśnie węgierski. Aby podążać za językiem, należy prześledzić losy narodu.
Podążmy za pochodzeniem ludu, który wywodzi się z terenów położonych na wschód od Uralu. Stamtąd zaczęła się wędrówka tego bitnego ludu, najpierw na południe a potem jeszcze bardziej na zachód, dochodząc nad Wołgę oraz dalej, nad wybrzeża Morza Czarnego.  Od tej pory utrzymywali kontakty z narodami tureckimi, co zapewne wpłynęło na kształtowanie się podobieństw językowych.

Pismo runiczne czyli rowasz

Historia narodu i języka splata się, wędrówce coraz bardziej na zachód towarzyszą „kontakty” – mające przeważnie charakter walk i bitew – z ludami takimi jak Hunowie, Chazarowie, Turkutowie (może nie po kolei) . Od tych ostatnich nauczyli się Węgrzy pisma runicznego, w wersji węgierskiej pismo zwało się Rowaszem. Od Chanatu chazarskiego przejęli hierarchię plemienną, trójwodzowską, . Odłączywszy się od nich, przenieśli się jeszcze dalej na zachód, ostatecznie do Kotliny Panońskiej którą zamieszkują po dziś.

Wracając do tezy, która może oburzyć Madziarów, walczących onegdaj, przez całe wieki, z tureckim zaborcą – przez półtora wieku (od klęski pod Mohaczem) kraj został podzielony, a część przypadła Turkom. Nie sposób oprzeć się wrażeniu że oba języki upodobniły się, jednak węgierski to odrębny język, który dalej opiera się zaklasyfikowaniu do jakiejś grupy czy rodziny.