Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Jakimi programami tłumacz się posługuje, część 2

W pierwszej części opracowania na temat programów, które powinien umieć obsługiwać – i być w tym biegłym – tłumacz, aby móc nosić miano „nowoczesnego” filologa. Pomijam kwestie związane z CAT – bo stanową osobny problem dla tłumaczących, czy ich używać czy nie,  a jeśli tak, to jakich. Omówiliśmy ogólnie edytor tekstu. Czytaj więcej