Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Reinterpretacja

Reinterpretacja w ramach kultury bywa nazywana kontekstualizacją, przeprojektowaniem, re-formułowaniem, reorientacją, rekonstrukcją, adaptacją, reintegracją bądź przeszeregowaniem. Zasada selektywności głosi, że społeczeństwo waha się, odmawia przyjęcia nowych idei, wydające się niespójnymi z jej systemem kulturowym bądź uznanych za zbyteczne.

Czytaj więcej