Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Repertorium elektroniczne tłumacza przysięgłego a GIODO

Czy tłumacz przysięgły, prowadzący repertorium w formie elektronicznej musi zgłaszać bazę danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych? Czy tradycyjnego repertorium to także dotyczy? Statystycznie wielu tłumaczy przysięgłych w Poznaniu zadaje sobie to pytanie, nie do końca znając odpowiedź.

Organizacja branżowa tłumaczy wyjaśnia

Co ciekawe, przepisy zwalniają z obowiązku rejestracji bazy danych osobowych notariusza, radcę prawnego i adwokata – więc osobę publiczną prowadzącą – podobnie jak tłumacz uwierzytelniony – repertorium wykonywanych czynności. Jednak o tłumaczu przepisy milczą, dlatego polscy tłumacze wystosowali zapytanie do ustawodawcy.

przetwarzanie danych osobowych w repertorium

Odpowiedź ministerialna była nie do końca jasna – czy należy rejestrować zbiór danych zawarty w Repertorium czy nie. TEPIS, czyli Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, zorganizowało spotkanie, które odbyło się 11 kwietnia bieżącego roku, i na które zaproszono pana Bolesława Cieślika, naczelnika wydziału tłumaczy przysięgłych  oraz pani Dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (uff, pisząc wielką literą – zgodnie z oficjalną pisownią z roku 2008 – mam wrażenie że wnioskuję o kwestionariusz A38 jako Asterix z „12 prac Asteriksa” w domu, skąd wszyscy wychodzą jako wariaci – czyli zbiurokratyzowanego urzędu… )

Co zostało ustalone z przedstawicielami GIODO w kwestii repertorium?

Wracając do pamiętnego spotkania kwietniowego. Można ująć rezultat informacyjny owego spotkania w następującym wniosku: Repertorium tłumacza przysięgłego, w którym występują dane osób fizycznych, prowadzone w związku z działalnością zawodową lub zarobkową tłumacza – prowadzone w formie elektronicznej podlega zgłoszeniu do GIODO, chyba, że zawiera dane wrażliwe, wtedy zawsze należy je zgłosić.

Czym są dane wrażliwe?

Od maja 2018 roku wejdzie w życie RODO, nowe i bardziej restrykcyjne prawo ochrony danych osobowych narzucone przez Unię. Wprowadzone zostanie kategoria szczególnych kategorii. Obejmą one  – za wikipedią:

  • dane o stanie zdrowia, częste w tłumaczeniach medycznych
  • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • poglądy polityczne,
  • przekonania religijne,
  • światopogląd,
  • przynależność do związków zawodowych,
  • dane genetyczne,
  • dane biometryczne (co obejmuje np. głos, odciski palców, grupę krwi[2]).
  • dane dotyczące seksualności,
  • dane dotyczące orientacji seksualnej.

Czy takie dane zawiera repertorium? Częściowo tak, choćby pochodzenie etniczne – miejsce urodzenia i imiona rodziców pośrednio mogą informować o pochodzeniu. Porównując z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 zmiany objęły głównie „seksualność” . Widocznie jest to ważne w dzisiejszych czasach.