Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Włosi rezygnują z oficjalnego języka Unii

Dzisiaj pojawiła się wiadomość z Włoch, mówiąca o rezygnacji włoskiego rządu z domagania się oficjalnego statusu unijnego dla języka włoskiego.  Dokładnie rzecz ujmując, Włosi zrezygnowali z żądania dla swojej mowy statusu czwartego oficjalnego języka Unii Europejskiej. Przypomnijmy, trzy języki oficjalne (urzędowe)  UE to :

  • język  angielski
  • język niemiecki i
  • język francuski.

Argumentem przytaczanym przez Italię był onegdaj fakt, iż  była ona krajem –założycielem Wspólnoty Europejskiej.  Nie wiadomo, jak dalece i jaki taka zmiana miałaby wpływ między innymi na ilość tłumaczy języka włoskiego zatrudnionych przez instytucje europejskie, takie jak Parlament, Rada, Trybunał , czy inne komórki władzy ustawodawczej lub wykonawczej.

język włoski i flaga włoska

Tłumaczy języka włoskiego potrzebowaliby wszyscy w Unii  – od kabinowych , konsekutywnych do pisemnych i specjalistycznych.

ciekawostkę podał tłumacz z Poznania – nasz stały współpracownik