Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od tłumaczenia zwykłego? Kiedy? mówiono co ma  koń do koniaku –  to co ma rum do rumaku.  A Biuro tłumaczeń Poznań do poznawania tłumacza w biurze.

Rum rumak koń i koniak

Przekład zwykły różni się od przysięgłego kilkoma rzeczami. Po pierwsze, tłumaczenie przysięgłe wykonuje tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły i to danego języka. Czasami tłumacze przekładają dwa pokrewne języki – na przykład czeski i słowacki, albo język hiszpański i język portugalski.  Oczywiście na język polski i z powrotem .  Natomiast zwykłe może praktycznie wykonać każdy.

Nie każdy tłumaczyć może?

Po drugie, tłumaczenie przysięgłe jest zdefiniowane  w prawie,  chociażby ilość znaków  na stronie , tłumacz podlega kontroli ministerialnej , a czynności tłumacza są ściśle rejestrowane.  Do tego celu służy tak zwane repertorium tłumacza przysięgłego. Można to porównać do repertorium notariusza.  Po trzecie  i równie ważne, za sprawę pierwszego i drugiego, przekład uwierzytelniony jest uznawany tak  jak oryginalny nieprzetłumaczony dokument.

Kategorie: tłumaczenia