Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Kontekst tłumaczenia technicznego

Nie zajmowaliśmy się tutaj dotychczas tłumaczeniami technicznymi. W tłumaczeniach technicznych, jak w niewielu,  znajomość kontekstu jest niezwykle ważna. Doświadczenie pokazuje, ile razy taka znajomość kontekstu, przestrzeni znaczeń, ratuje tłumacza technicznego Poznań przed całkowitą klapą.

Jako ważne zagadnienie stanowi kontekst świadczy chociażby fakt, ze autor znanej tłumaczom książki „Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych” Andrzej Vollenangel  poświęca mu sporo miejsca i to w różnych miejscach książki, jeśli można pozwolić sobie na drobną aliterację. Rozdział Metoda słownikowa opisuje niebezpieczeństwa korzystania z pierwszych lepszych znaczeń słów, które nie pokrywają się znaczeniowo w parze tłumaczonych języków, stąd wynika potrzeba  umiejętnego stosowania synonimów. Zwłaszcza, gdy tłumacz techniczny Poznań tłumaczy dokument z branży, z której do tej pory nie przekładał, a taki sytuacji w życiu tłumacza jest pełno.

tłumaczenie techniczne poznań

Weźmy przykładowo angielski rzeczownik „load”. To jakie znaczenie będzie prawidłowe i jedynie słuszne w naszym tłumaczeniu technicznym, zależy tylko i wyłącznie od kontekstu. A ten ostatni wynika z dziedziny, otoczenia słownego, przestrzeni znaczeniowej. Itp.  Raz będzie to obciążenie (pracą, maszyny ) raz ładunek (elektryczny). Albo ostatnio tłumacząc natknąłem się na wyraz angielski „interface” w kilku jego znaczeniach. Raz słusznie jest to „sprzęg”, kiedy indziej „powierzchnia rozdziału faz/ materiałów” czy też interfejs, bo taka spolszczona forma przyjęła się. Inny przykład: „media” – media, ale też ośrodek .
Dodajmy, że przy tłumaczeniu w drugą stronę  też spotykamy się z niejednoznacznością słów polskich, albo dokładniej z odmienną konotacją i kolokacją . Słup gdy jest słupem energetycznym, to nie tłumaczymy go jako „pole”, lecz „Tower”, aczkolwiek Anglicy mają tendencję do nazywania słupów elektrycznych słowem „pylon”. No dobrze, zapyta ktoś, a jak poradzić sobie z tłumaczeniami skrótów polskich na język angielski?

Tłumaczenie technicznych skrótów w drugą stronę

Podobnie jak w tamtą stronę, na język obcy tłumaczenie skrótów obowiązuje w przekładzie przysięgłym. W każdym innym to , czy tłumaczymy skróty, będzie zależało od paru czynników:

  • czy zamawiający wyraźnie chce/ nie chce tłumaczenia skrótów.
  • czy tłumaczone skróty nie są przyjęte szeroko poza granicami – albo są nazwami własnymi organów, firm, organizacji
  • można obrać stanowisko pośrednie, objaśniając skrót w języku docelowym, rozwijając go i tłumacząc, a następnie zostawiając pozostałe wystąpienia w formie oryginalnego skrótu.

Gdy mowa o tłumaczeniach specjalistycznych, przychodzi na myśl wypowiedź marynarza: nie tłumaczymy skrótów, bo kto się nie zna, to i tak mu to nic nie da, a kto się zna, i tak będzie wiedział o co chodzi. Najkrótsza puenta, choć się z nią osobiście nie zgadzam do końca.