Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

10 porad dla tłumacza, część druga

Wracamy do naszego tematu: 10 porad dla tłumacza przysięgłego, który poruszaliśmy na naszych łamach. To tradycyjne słowo związane z poligrafią i wydawnictwem drukowanym niech wprowadzi nas w drugą część artykułu.

Ostatnio – w pierwszej części porad dla tłumacza przysięgłego Poznań 2016 – a tu już rok się nowy dawno rozpoczął! – napisaliśmy o wykonywaniu zrzutów ekranowych, pracy z tabelami w edytorze Word oraz o programach graficznych. Czwarta porada tłumaczeniowa miała dotyczyć z pozoru drobnej ale nieraz bardzo uciążliwej w pracy translatologicznej sprawy, jaką stanowi zamiana w przekładanym dokumencie kropek na przecinki i na odwrót.

4. Kropki na przecinki w tłumaczeniach

Długo szukałem wiele lat temu, gdy miałem w dokumencie mnóstwo danych liczbowych z miejscami po przecinku. Jak wiadomo, separatorem w języku angielskim jest kropka, separatorem tysięcznym przecinek. U na dokładnie odwrotnie.  Do tego, szybka zamiana – mowa o programie Word czy podobnym – kropek na przecinki spowoduje że w zdaniach oraz listach numerowanych pojawi się bardzo dziwne formatowanie, nie do końca pożądane. Jak poradzić sobie z danymi liczbowymi, aby zamienić przykładowo 2000 przecinków, tylko w tych miejscach, w którym wpisano dane liczbowe? Z pomocą przyszedł Internet a za jego pośrednictwem tłumacz z Węgier a zarazem inżynier, obeznany ze sprawami technicznymi. Z racji dużego upływu czasu nie pomnę nazwiska kolegi tłumacza, niestety. Problem należy rozwiązać następująco:

  1. użyj funkcji Ctrl+H (wyszukaj i zamień) z włączoną opcją „wyrażenia regularne” – na dole karty „Więcej” w Wordzie.
  2. W polu wyszukaj wpicz dwie grupy liczb w nawiasach kwadratowych i okrągłych, a pomiędzy nimi separator którego chcemy się pozbyć.
    Czyli:Tu zamieniamy „angielskie” kropki: ([0-9]).([0-9])Co oznacza: dwie grupy znaków od 0 do 9 (liczb) oddzielone kropką.
    Gdybyśmy chcieli mieć litery zamiast cyfr np .w pierwszej grupie, wpisalibyśmy [A-Z] zamiast [0-9]
  3. polu zamień na wpisać trzeba: \1,\2

Co oznacza: te dwie grupy (gdzie: \1 pierwsza, \2 druga ) z powyższego pola przenieś nic nie zmieniając, ale pomiędzy daj przecinek.

zamiana znaków w tłumaczeniu to teraz pestka

Sprawdźcie, działa jak cud! Warto tylko pamiętać, że wyrażenia regularne, stosowane w informatyce na co dzień, tutaj w uproszczonej formie, nie rozróżniają  w tym przypadku wielkości liter (co tutaj nie ma znaczenia)

 

5. Jak w Googlu wyszukiwać występowanie różnych form wyrazu oraz ograniczyć wyniki do danej strony?

Najpierw odpowiem na łatwiejsze, drugie pytanie. Gdy chcemy wyszukać na przykład tłumacza angielskiego w Poznaniu tylko na podstronach w domenie proz.com – wpisujemy: „tłumacz angielskiego Poznań site:proz.com”. oczywiście, bez cudzysłowu. Słowo 'site’ zagwarantuje nam wyszukanie tylko z domeny po nim i dwukropku zamieszczonej .
Dosłowne wyszukanie w Internecie uzyskamy pisząc to co chcemy, w cudzysłowie. Gdy pragniemy mieć wszystkie wyrazy, rozdzielamy je wyłącznie znakiem plus. Na przykład tłumacz+angielski+Poznań. Oczywiście, bez spacji.

6. Jak współdzielić wyniki pracy w tłumaczeniach

Nie raz potrzebujemy podzielić się słownictwem, także dla jego ujednolicenia z inną osobą przekładającą dalszą część danego dokumentu lub inny plik z danego zlecenia. Nie od razu stać nas będzie na rozbudowany system zarządzania tłumaczeniami, z logiką rozmytą i przetwarzaniem rozproszonym. I drogą licencją za użytkowanie. Jednak, to co dostępne jest za darmo nieraz aż nadto wystarczy. Mowa o Google Docs. Arkusz kalkulacyjny pozwala na import i eksport z Excela partii słownictwa, a co najważniejsze, pracę równoległą kilku zalogowanych osób na jednym pliku słownika.

Z racji zapracowania, które dotyka tłumacza przysięgłego, ciąg dalszy porad nastąpi…