Tłumaczenia przysięgłe Poznań – Blog

Blog mój traktuje o tłumaczeniach i pracy tłumacza

Międzynarodowy Dzień Tłumacza – już jutro!

W dniu jutrzejszym, czyli 30 września, przypada coroczne święto osób zajmujących się przekładami językowymi, Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Co warto wiedzieć tym święcie?

W tym roku Międzynarodowy Dzień tłumacza przypada w sobotę, więc jest szansa że tłumacze obchodząc go nacieszą się wolnym. Jak wiadomo, wiele zleceń translacyjnych wykonuje się w sobotę, a nieraz w niedzielę, więc życie pokaże, jak będzie tym razem.

Święto translatorskie, obchodzi się od kilkunastu lat oficjalnie a jest wspomnieniem pochodzącego z terenów dzisiejszej Chorwacji Świętego Hieronima – tłumacza Biblii. Co ciekawe, właśnie Hieronimowi,  żyjącemu na przełomie 4 i 5 wieku,  zawdzięczamy przekład Pisma Świętego z języka hebrajskiego i greckiego – czyli z oryginału – na łacinę, przekład znany jako Wulgata. Sam Hieronim, święty obu wielkich Kościołów: wschodniego i zachodniego, był „narodowości” ilirskiej, bo tereny wybrzeża Morza Adriatyckiego Ilirowie zamieszkiwali przed wyparciem ich przez Celtów. Za swojego długiego, jak na owe czasy, życia, zakończonego w Betlejem, spotkał się m.in. ze Św Augystynem.

Komu zawdzięczamy obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza? To, że został oficjalnie ogłoszony przez UNESCO jako oddział Organizacji Narodów Zjednoczonych? Międzynarodowa Federacja Tłumaczy , FIT-IFT, do której w Polsce przynależy TEPIS, od początku działalności (od roku 1953) walczyła o uznanie święta językoznawców.

Języki obce według Nelsona Mandeli

Jak podaje Wikipedia: W roku 1991 FIT-IFT  podjęła inicjatywę w celu oficjalnego uznania Międzynarodowego Dnia Tłumacza, aby w ten sposób wyrazić solidarność branży tłumaczeniowej na całym świecie i zwrócić uwagę na zawód tłumacza w różnych krajach (niekoniecznie wywodzących się z tradycji chrześcijańskiej). Dzień tłumacza jest okazją do wyrażenia dumy z wykonywania zawodu, którego ranga staje się coraz istotniejsza w erze postępującej globalizacji. Co Federacja pisze na swojej stronie  z okazji tego dnia? Że zarówno lokalizacja językowa jak i tłumaczenie biorące pod uwagę kulturowe aspekty to o wiele więcej, niż tylko przekładanie języka na język zapomocą znanych nam słów, idiomów czy sformułowań.

Międzynarodowy dzień tłumacza

Najnowsza, biorąc chronologię wydarzeń od Św. Hieronima po UNESCO, jest informacja ze strony  International TRanslation Day Adopted by United Nations  o Rezolucji ONZ z dnia 24 maja 2017 roku, podkreślającej znaczenie tłumacza w stosunkach międzyludzkich oraz rolę tłumaczy we współpracy, budowaniu relacji między narodami. W Unii Europejskiej mamy EDL, czyli Europejski Dzień Języków Obcych, obchodzony 21 lutego.

Życzę wszystkim tłumaczom w Polsce – wysokich stawek, klientów walących drzwiami i oknami, satysfakcji zawodowej, zdrowych oczu i pleców,  a przede wszystkim  : wolnej soboty!